BAKCYL – Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży

W czwartek 7 listopada uczniowie klas szóstych wzięli udział w spotkaniu z pracownicami Pałuckiego Banku Spółdzielczego. Odbyło się ono w ramach projektu "BAKCYL" – Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży. Celem projektu jest uświadomienie młodym ludziom znaczenia systematycznego oszczędzania, celowości budowania funduszu bezpieczeństwa, kształcenie umiejętności rozróżniania dochodów i wydatków w życiu codziennym.

Szóstoklasiści uczestniczyli w lekcji, której temat brzmiał "Twoje pieniądze". Dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy na temat tego, czym jest dochód, czyli skąd mamy pieniądze, czym są wydatki stałe, zmienne i opcjonalne, jak planować budżet rodziny 2+2. Usłyszeli także o tym, że nadmierne wydatki mogą zrujnować budżet każdego i zaprzepaścić każdy plan. 

Bardzo dziękujemy Pałuckiemu Bankowi Spółzielczemu za tak pouczającą lekcję bankowości.

  

 

Comments are closed.