Badania antropocentryczne sprawności fizycznej uczniów z SP1 w Wągrowcu

12 czerwca br. w naszej szkole zostały przeprowadzone badania antropometryczne pod kątem testów sprawności fizycznej rekomendowane przez Państwowy Instytut Badawczy Sportu w Warszawie. Wykonywały je pani profesor Anita Szwed wraz z asystentką z Zakładu Antropologii Poznańskiego UAM. Wszystkie pomiary i próby sprawnościowe przeprowadzone zostały w hali sportowej SP1 na populacji uczniów z każdego poziomu klas z uwzględnieniem zarówno dziewcząt, jak i chłopców z pomocą nauczycieli w. f. Nasza szkoła została wytypowana w powyższym projekcie dzięki szeroko zakrojonej współpracy także z innymi programami realizowanymi w tym roku szkolnym i tym samym została nawiązana ścisła współpraca między powyższym instytutem badawczym w Poznaniu.

Comments are closed.