„Archipelag Skarbów” 2018

      "Archipelag Skarbów" 2018

 

      Gimnazjaliści klas trzecich naszej szkoły, dzięki kierownikowi Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Wągrowcu, pani Lidii Kozdębie, w dniach 20 i 21 września wzięli udział w warsztatach profilaktycznych „Archipelag Skarbów”. To już czwarte spotkanie w ramach tego programu, który uczy zdrowego i mądrego stylu życia.

      Program poprzedziła ankieta diagnozująca środowisko szkolne, a na zakończenie ankieta dla Instytutu profilaktyki zintegrowanej w celu zebrania opinii po programie. W dwudniowym przedsięwzięciu udział wzięło dziewięć klas wraz z wychowawcami. Nad całością czuwała paniGrażyna Sarad, Zajęcia – żywe i dynamiczne – prowadzili dobrze przygotowani trenerzy. Głównym przesłaniem programu było zachęcenie młodzieży do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii, czekania z seksem do małżeństwa.

      W pierwszym dniu warsztatów gimnazjaliści zostali „zaczarowani” w poszukiwaczy skarbu,  jakim jest głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i marzeń. Młodzież, poprzez zabawę i refleksje, starała się zrozumieć, że do celów dochodzi się poprzez  trudy i wyrzeczenia.

      W trakcie drugiego mityngu bliżej omawiane były zagadnienia związane ze współżyciem seksualnym. Wyraźnie ukazano zarówno piękno seksualnej bliskości, jak też konsekwencje wczesnych kontaktów seksualnych – od bezpośrednich konsekwencji emocjonalnych, poprzez konsekwencje związane z budowaniem przyszłych związków, aż po konsekwencje zdrowotne. Do młodzieży została skierowana wyraźna zachęta do wstrzemięźliwości od przedmałżeńskiego współżycia seksualnego. W sposób bardzo wyraźny przedstawiona była wiedza na temat niekorzystnego wpływu środków psychoaktywnych na zawieranie znajomości i budowanie relacji. Ukazano siłę presji rówieśniczej i sposoby asertywnego radzenia sobie z nią oraz omówiony był  problem zachowań agresywnych.

      Uczestnicy programu chętnie brali udział we wszystkich zadaniach. Żywo reagowali na propozycje ze strony prowadzących, odpowiadali na pytania, dzielili się spostrzeżeniami z życia codziennego. Uczyli się radzić sobie z „tygrysami”, które mieszkają w „dżungli”, jaką jest wnętrze człowieka.

      Na zakończenie młodzież wspólnie odśpiewała Szantę z Archipelagu Skarbów.  Całemu programowi towarzyszyły prezentacje multimedialne, krótkie filmiki i muzyka. Były to interesujące zajęcia, młodzież była zachwycona, a odbiór bardzo pozytywny.

      „Archipelag Skarbów” to wielka przygoda profilaktyczna. Tego potrzeba wszystkim: uczniom, rodzicom, pedagogom…, którzy często czują się bezradni w obliczu rosnących problemów. Więcej takich spotkań.

Comments are closed.