Ankiety – pilotażowy program Instytutu Muzyki i Tańca ,,TańczMY w szkole’’

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zwrócił się do Ministerstwa Edukacji i Nauki z prośbą o wypełnienie ankiet diagnozujących organizowanie zajęć tanecznych w szkołach podstawowych (kl. IV-VIII) i w szkołach ponadpodstawowych. Ankiety zostały opracowane przez Instytut Muzyki i Tańca w związku z realizacją programu ,,TańczMY w szkole’’ i są skierowane do czterech grup odbiorców: dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, rodziców/opiekunów dzieci z klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół artystycznych).

  1. Ankieta dla nauczycieli: https://forms.office.com/r/w7unT41JkE
  2. Ankieta dla rodziców: https://forms.office.com/r/UqcfQ82nG2
  3. Ankieta dla uczniów: https://forms.office.com/r/bAM4qqYcVk

Wyniki ankiet pozwolą ocenić stopień zainteresowania tańcem wśród dzieci i młodzieży w ww. szkołach, a także pomogą w ustaleniu przyczyn obecnej sytuacji wyrażonej w danych o niewielkiej liczbie szkół, w których uczniowie uczęszczają na zajęcia taneczne w ramach dopuszczalnych form realizacji zajęć wychowania fizycznego.

,,TańczMY w szkole’’ jest pilotażowym programem Instytutu Muzyki i Tańca, którego celem jest m.in. upowszechnianie tańca w ramach wychowania fizycznego oraz wprowadzanie treści dotyczących historii i teorii tańca w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także zainicjowanie współpracy pedagogów z placówkami edukacyjnymi. W ramach programu realizowane będą następujące obszary tematyczne:

  1. Wpływ tańca na rozwój fizyczny człowieka.
  2. Wpływ tańca na rozwój społeczno-kulturowy człowieka.
  3. Wpływ tańca na rozwój psychiczno-emocjonalny człowieka.
  4. Znaczenie edukacji tanecznej w rozwoju dzieci i młodzieży.

Instytut Muzyki i Tańca, poprzez realizację programu ,,TańczMY w szkole’’, pragnie zachęcić szkoły do umożliwienia uczniom udziału w zajęciach tanecznych – w ramach dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. O tym, jaki to będzie rodzaj tańca, decydować będą szkoły: dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, rodzice i opiekunowie – stąd konieczne jest przeprowadzenie ankiet diagnozujących. Planowana jest również organizacja szkoleń metodycznych w zakresie tańca, skierowanych do nauczycieli wychowania fizycznego, dzięki którym będą oni mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i prowadzić zajęcia taneczne na najwyższym poziomie.

W związku z powyższym, proszę o wypełnienie ankiet (zamieszczonych pod linkami) w nieprzekraczalnym terminie do 4 czerwca br.

Comments are closed.