AKTYWNA SZKOŁA Z MINISTERSTWEM SPORTU I TURYSTYKI – HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA LIPIEC I SIERPIEŃ