Program profilaktyczny Archipelag Skarbów

 

      Młodzież klas trzecich naszego  gimnazjum już kolejny raz wzięła udział w programie profilaktycznym Archipelag Skarbów.
     
W czasie zajęć uczniowie uczyli się zdrowego i mądrego stylu życia. Jak unikać alkoholu, narkotyków, przemocy … Warsztaty odbyły się 8 i 9 września 2016 roku w sali MDK w Wągrowcu.
      Archipelag Skarbówprowadzony był przez 4-osobowy zespół specjalnie wykwalifikowanych trenerów. Spotkanie miało postać dwóch mityngów dla młodzieży (8, 9.09.), spotkania z rodzicami (8.09.) oraz szkolenia Rady Pedagogicznej (8.09.).
      Program Archipelag Skarbów był przeprowadzony w oparciu o udźwiękowione prezentacje multimedialne. Umożliwiło to wykorzystanie wrażliwości współczesnych, młodych odbiorców, którzy, mając częsty kontakt z mediami elektronicznymi, łatwo angażowali się w zajęcia przypominające stylem telewizyjne show.
      Autorzy programu zapewnili świadome  wykorzystanie estetyki popkultury, podkładając pod lekką, barwną formę głębokie treści profilaktyczne.
      Młodzież chętnie brała udział w zajęciach. Dynamiczny sposób prowadzenia warsztatów, guizy, filmiki, muzyka powodowały, że uczniowie z zaangażowaniem zgłaszali się do kolejnych zadań. W nagrodę otrzymywali gromkie brawa i drobne upominki.
       Na zakończenie zgromadzeni w kinie uczniowie i wychowawcy odśpiewali Szantę Archipelagu Skarbów.
      
Spotkanie zorganizowały panie: Grażyna Sarad, wicedyrektor,  Barbara Nowak, pedagog szkolny oraz  Lidia Kozdęba – kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
      W imieniu dyrekcji szkoły, uczniów i nauczycieli serdecznie dziękujemy Pani Lidii Czerwień, kierownikowi Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za sfinansowanie warsztatów Profilaktycznych Archipelag Skarbów oraz Panu Włodzimierzowi Naumczykowi za udostępnienie sali Miejskiego Domu Kultury na spotkanie profilaktyczne przeznaczone dla naszych gimnazjalistów.

Comments are closed.