Program profilaktyczny Archipelag Skarbów

 

      Młodzież klas trzecich naszego  gimnazjum już kolejny raz wzięła udział w programie profilaktycznym Archipelag Skarbów.
     
W czasie zajęć uczniowie uczyli się zdrowego i mądrego stylu życia. Jak unikać alkoholu, narkotyków, przemocy … Warsztaty odbyły się 8 i 9 września 2016 roku w sali MDK w Wągrowcu.
      Archipelag Skarbówprowadzony był przez 4-osobowy zespół specjalnie wykwalifikowanych trenerów. Spotkanie miało postać dwóch mityngów dla młodzieży (8, 9.09.), spotkania z rodzicami (8.09.) oraz szkolenia Rady Pedagogicznej (8.09.).
      Program Archipelag Skarbów był przeprowadzony w oparciu o udźwiękowione prezentacje multimedialne. Umożliwiło to wykorzystanie wrażliwości współczesnych, młodych odbiorców, którzy, mając częsty kontakt z mediami elektronicznymi, łatwo angażowali się w zajęcia przypominające stylem telewizyjne show.
      Autorzy programu zapewnili świadome  wykorzystanie estetyki popkultury, podkładając pod lekką, barwną formę głębokie treści profilaktyczne.
      Młodzież chętnie brała udział w zajęciach. Dynamiczny sposób prowadzenia warsztatów, guizy, filmiki, muzyka powodowały, że uczniowie z zaangażowaniem zgłaszali się do kolejnych zadań. W nagrodę otrzymywali gromkie brawa i drobne upominki.
       Na zakończenie zgromadzeni w kinie uczniowie i wychowawcy odśpiewali Szantę Archipelagu Skarbów.
      
Spotkanie zorganizowały panie: Grażyna Sarad, wicedyrektor,  Barbara Nowak, pedagog szkolny oraz  Lidia Kozdęba – kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
      W imieniu dyrekcji szkoły, uczniów i nauczycieli serdecznie dziękujemy Pani Lidii Czerwień, kierownikowi Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za sfinansowanie warsztatów Profilaktycznych Archipelag Skarbów oraz Panu Włodzimierzowi Naumczykowi za udostępnienie sali Miejskiego Domu Kultury na spotkanie profilaktyczne przeznaczone dla naszych gimnazjalistów.

Comments are closed.
Ostatnie aktualności